Avbrottsfria kraftnät UPN AB
chanel replica | chanel replica sale | chanel replica sale
Om UPN
Verksamhetsbeskrivning samt introduktion till UPN:s tjänster

Artiklar/Rapporter
Läs debattartiklar och andra artiklar om sårbarhet och reservkraft

Kontakt
Kontakta oss
Premiumel®

är ett varumärke för säker energiförsörjning som ägs av


Avbrottsfria Kraftnät UPN AB
 

Vd John Åkerlund har ordet:
UPN AB verkar för ett säkrare, robustare och mindre sårbart samhälle. Datoriseringen och den ökande användningen av IT, telekommunikation och Internet skapar tillsammans med annan ökad användning av elektricitet ett stort el- och telekommunikationsberoende, som gör samhället
 mycket sårbart. Denna utveckling ställer nya och högre krav på driftsäkerhet och tillförlitlighet i infrastrukturerna för el- och telekommunikationsförsörjning. Det medför behov av nya koncept, produkter och tjänster inom eldistribution, IT-infrastruktur och reservkraftförsörjning. Reservkraftförsörjning har hittills varit privat, men bör för att möta de nya behoven göras publik.
Konkret måste reservkraftförsörjningen bli mer kostnadseffektiv och lättillgänglig för att möta de nya behoven. Vi föreslår och arbetar med nya och bättre lösningar för elförsörjning av kritisk infrastruktur. Vår vision är att sårbarheten kan minskas med publik reservkraft och en anpassad IT-infrastruktur.

Premiumel i sammandrag

Premiumel innebär lösningar för säker elförsörjning av verksamhetskritiska elberoende funktioner.
Sådana verksamhetskritiska funktioner kan vara samhällsviktiga funktioner, företagskritiska applikationer eller elberoende funktioner av väsentlig betydelse för den enskildes säkerhet eller välbefinnande.

 

Exempel:
Samhällskritiska funktioner
– regering, militär, polis, sjukvård, krishantering, terrorbekämpning, nödkommunikationer.
Företagskritiska funktioner
– produktion, tele- och datakommunikation, datasystem, nödbelysning, fakturerings-/kassafunktioner
Funktioner av betydelse för den enskilde
: nödsamtal, tele- och datakommunikation, bank på internet, portlås, hiss, nödbelysning, frys/kyl, matberedning, cirkulationspumpar, uppvärmning, vatten och frysskydd.
 

Premiumel® innebär en produktutveckling av den nuvarande elförsörjningen som medför att allmänhet/företag/samhälle ges valmöjlighet att välja säkrare elförsörjning utan att själv behöva stå för all den komplicerade sakkunskap, driftansvar och höga initialkostnader som nuvarande reservkraftlösningar innebär. Premiumel-nätet är oberoende av det vanliga elnätet vilket också utgör redundant kraftkälla i förhållande till Premiumel-nätet. På detta sätt erhålles genom redundans en funktionssäkerhet som är avsevärt större än för det ordinarie elnätet, oavsett hur mycket detta än förstärks.
För att denna säkerhet verkligen skall uppnås erfordras givetvis noggrann utformning av Premiumel
® genom väl avvägda systemlösningar och komponenter. Flera av dessa lösningar är patenterade.

Läs mera om UPN AB och kontakta oss gärna för mera information.

Most recent update:
2012-03-03
 
 
 
 
 
 
 


 Kontakta oss